Komplexní služby

Předmětem činnosti naší společnosti jsou komplexní služby v oblasti navrhování, projektování a dozorování staveb.

Konzultace a poradenství

V rámci naší činnosti nabízíme svým potencionálním obchodním partnerům konzultační a poradenskou činnost již v počáteční fázi projektu. Během těchto konzultací se snažíme co nejlépe pochopit záměr klienta, ze kterého vzejde nejlepší a nejefektivnější technické řešení, které odpovídá individuálním představám našich zákazníků.

Předáním dokončené projektové dokumentace investorovi vzájemná spolupráce nekončí. Během realizace stavby zajišťujeme autorský, popřípadě i technický dozor. U větších staveb bývá zpravidla nutností také koordinátor bezpečnosti práce při realizaci, kterého naše společnost také nabízí.

Flexibilita

Naše síla tkví především v poskytování systémových řešení. Dokážeme být velice flexibilní k požadavkům a potřebám i toho nejnáročnějšího klienta. Těchto cílů dosahujeme zejména díky spolupráci s prověřenými odborníky mnoha profesí.

Záruka kvality

Pasivní a nízkoenergetické domy jsou specifickým odvětvím ve stavebnictví, které se velmi rychle rozvíjí. K navrhování používáme program PHPP, který stanoví měrné potřeby tepla na vytápění a ohřev teplé vody  daného objektu. Naše společnost se v této oblasti spoléhá na kvalitní projektanty, kteří jsou držiteli evropského certifikátu "Certified Passive House Designer", vydaného Passivhaus Institut Darmstadt.

Dozorování staveb

Technický dozor investora - stavební dozor, zajišťuje kontrolu nad prováděným dílem. V dnešní době je kvalitní dozor nezbytnou součástí každé stavby z důvodu pochybné kvality prací některých realizačních firem. Vynaložené finanční prostředky za stavební dozor se u každé stavby investorovi vrátí v kvalitně provedeném díle a také v uspořených nákladech za více-práce, které se snaží většina stavebních firem během realizace díla uplatnit.

Bezpečnost při práci

Koordinátor BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci) je dnes nedílnou součástí každé větší stavby. Nutnost zajištění koordinátora BOZP určuje zákon, kterým se určují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích.