Nová zelená úsporám - 3. výzva pro rodinné domy

Doba trvání programu: 2014 – 2020
Finanční zdroje: výnos z aukcí emisních povolenek EU ETS
Očekávaná alokace: dle aktuálních výnosů z prodeje emisních povolenek
Předpokládané zahájení příjmu žádostí: 22. října 2015
Do programu budou akceptovány realizace započaté: Rozhodné datum pro stanovení způsobilosti výdajů je max. 24 měsíců před datem zaevidování žádosti do informačního systému a zároveň ne dříve, než 1. 1. 2014

 

Podoblasti podpory

A. Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů
  • dotace na zateplení obálky budovy - výměna oken a dveří, zateplením obvodových stěn, střechy, stropu, podlahy

  • podporována dílčí i komplexní opatření

 

B. Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

  • dotace na výstavbu nových rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

 

C. Efektivní využití zdrojů energie

 

  • dotace na výměnu neekologického zdroje tepla (spalující například uhlí, koks, uhelné brikety) za efektivní ekologicky šetrné zdroje nebo napojení na soustavu zásobování teplem s vyšším než 50% podílem OZE
  • na výměnu elektrického vytápění za systémy s tepelným čerpadlem
  • na instalaci solárních termických a fotovoltaických systémů

  • na instalaci systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu

 

Bližní informace o programu na stránkách http://www.novazelenausporam.cz/

 

Přehled realizovaných projektů v rámci programu Zelená úsporám 2013-2020

Přehled realizovaných projektů v rámci programu Zelená úsporám  2009-2010

 

Zeptejte se nás
Položky označené * jsou povinné.
Vaše jméno:
* Váš e-mail:
* Váš dotaz:
Antispamová ochrana