Monolitické stropy

Monolitické stropy se provádějí přímo na místě stavby do bednění, ve kterém je uložena výztuž. Jako materiál se používá beton. Přenášejí svislé zatížení i vodorovné zatížení do svislých nosných podpor. Zajišťují stabilitu a tuhost objektu. Hlavní výhodou je dokonalé ztužení objektu v obou směrech, vysoká hospodárnost využití materiálu, vyplývající z možnosti ekonomicky volit tvary a rozměry pro dané podmínky.

Výhody monolitického stropu

 • Rychlost provedení
 • Monolitická konstrukce
 • Prostupy dle potřeby
 • Vysoká požární odolnost
 • Věnec součástí stropu
 • lze přizpůsobit pro různá rozpětí

V případě realizace monolitického stropu odpadá nutnost provádět železobetonové ztužující věnce v úrovni stropu. Věnce jsou součástí desky. Železobetonová deska řeší i další problém běžných stropů - odstraňuje trhliny ve spárách mezi panely, nebo mezi vložkami.

Další výhodou je možnost upravit konstrukci podle zatížení nezávisle na skladebném systému. Do konstrukce stropu lze opřít sloupky krovu, těžké příčky, komínová tělesa. V ostatních konstrukcích je nutno použít pod silně zatížená místa zesilujících prvků (ocelové nosiče, zdvojené vazníky, silnější panely). V deskové konstrukci lze vytvořit takzvané skryté průvlaky, které umožňují vynechání ocelových průvlaků.

Cena monolitického stropu od 2 990,- Kč/m2 stropu a závisí na

 • světlosti místnosti (vzdálenost nosných zdí)
 • požadovaném zatížení
 • počtu a velikosti prostupů

Při porovnání ceny monolitického a skládaného keramického stropu (Miako) vychází keramický strop o cca 100 Kč/m2 levněji, ale je potřeba počítat s tím, že u keramického stropu není v ceně započítán železobetonový věnec pod stropem a podpěry keramických nosníků dle podkladů výrobce.

Realizace monolitického stropu zahrnuje kompletní dodávku stropní desky

 • montáž a demontáž bednění
 • výztuž stropu včetně vyvázání výztuže
 • beton C 20/25
 • prostupy dle projektové dokumentace
Zeptejte se nás
Položky označené * jsou povinné.
Vaše jméno:
* Váš e-mail:
* Váš dotaz:
Antispamová ochrana