Koordinátor BOZP

Zřízení pozice koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nařizuje investorům zákon 309/2006 Sb.. Z tohoto zákona vyplývá povinnost zadavatele stavby (investora) zřídit koordinátora BOZP v těchto případech:

  • budou-li na staveništi působit současně zaměstnanci více než jednoho dodavatele
  • u staveb, jejichž celková předpokládaná doba realizace je delší než 30 pracovních dnů, v nichž budou práce vykonávány současně více než 20ti pracovníky po dobu delší než 1 pracovní den
  • celkový plánovaný objem prací a činností během provádění stavby přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na 1 pracovníka (vymezené stavby)

 

Z těchto tří podmínek je zřejmé, že funkce koordinátora BOZP musí být zajištěna u většiny realizovaných staveb na území České republiky.

Zadavatel stavby je povinen zajistit při přípravné fázi stavby koordinátora BOZP a zpracování Plánu BOZP u staveb, kde budou v průběhu realizace stavby prováděny práce se zvýšeným rizikem dle nařízení vlády 591/2006 Sb., nebo kde je splněn rozsah stavby dle § 15 zákona 309/2006 Sb..

Plán BOZP je součástí projektové dokumentace pro stavební povolení nebo ohlášení stavby dle vyhlášky 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.

Plán BOZP se vypracovává u staveb, kde budou v průběhu realizace stavby prováděny práce se zvýšeným rizikem dle nařízení vlády 591/2006 Sb., nebo kde je splněn rozsah stavby dle § 15 zákona 309/2006 Sb.. Vypracovaný Plán BOZP je součástí projektové dokumentace staveb pro stavební povolení nebo ohlášení stavby.

Reference:

Zeptejte se nás
Položky označené * jsou povinné.
Vaše jméno:
* Váš e-mail:
* Váš dotaz:
Antispamová ochrana