Nízkoenergetické a pasivní domy

Co je pasivní dům

Definice pasivního domu je jednoznačná. Jde o dům, který splňuje několik základních předpokladů ohledně potřeb energie.

  • měrná potřeba tepla je maximálně 15 kWh/(m2a),
  • neprůvzdušnost obálky budovy n50 ověřena tlakovou zkouškou nesmí překročit hodnotu 0,6 1/hod,
  • celkové množství primární energie spojené s provozem budovy včetně domácích spotřebičů je nižší než 120 kWh/(m2a).

 

Pokud dům splňuje výše popsané tři základní body, můžeme ho nazývat pasivním. Vlastností pasivního domu je možné dosáhnout pouze za splnění  následujících podmínek/předpokladů:

  • vysoce účinná tepelná izolace obálky budovy (U < 0,1)
  • okna s velmi nízkým prostupem tepla (Uw<0,85)
  • extrémní minimalizace tepelných mostů konstrukce
  • vysoká vzduchotěsnost obálky budovy
  • větrání s rekuperací tepla
  • vysoce efektivní spotřebiče

 

Norma ČSN 73 0540-2: 2011  Tepelná ochrana budov definuje pasivní domy následovně:

"Budova s velmi nízkou potřebou tepla na vytápění nepřekračující v případě rodinných domů 20 kWh/(m2a) a v ostatních případech nepřekračující 15 kWh/(m2a), splňující současně soubor dalších požadavků a podmínek hodnocení uvedených v A.5.3"


Pojmy a definice


Měrná potřeba tepla

Je potřeba tepla na vytápění, která se stanoví výpočtem – například pomocí programu PHPP. Jednoduše řečeno se jedná o množství energie potřebné k vytopení objektu. Udává se v kWh/m2 a rok. Když se tato hodnota vynásobí užitnou plochou objektu a cenou za kW, tak výsledkem jsou předpokládané náklady na topení za celý objekt a rok.
Pro pasivní domy platí, že musí být tato hodnota < 15 kWh/(m2a). U běžně stavěných domů se hodnoty měrné potřeby tepla pohybují okolo 80 kWh/(m2a).


Neprůvzdušnost obálky budovy

Neprůvzdušnost, neboli těsnot, je hodnota, která stanovuje, jak je budova utěsněna. Ke stanovení neprůvzdušnosti se provádí nejčastěji Blow Door Test, který stanoví těsnost staveb pomocí tlakového spádu. Pomocí ventilátoru se vytvoří v budově tlakový rozdíl (přetlak nebo podtlak). Po ustálení tlaku se změří, jaké množství vzduchu musí ventilátor do budovy dodat, aby byl požadovaný tlakový rozdíl zachován. Stejné množství vzduchu pak proniká přes netěsnosti ve vzduchotěsné obálce budovy. Čím více se výsledná hodnota blíží k nule, tím je objekt těsnější a nedochází tedy k úniku vzduchu z obálky budovy. Dnes se dosahuje běžně hodnot okolo 0,3 1/hod.


Primární energie

Jedná se o veškeré energie potřebné k provozu objektu. Jsou zde zahrnuty energie na vytápění, větrání, přípravu teplé vody, osvětlení, elektrické spotřebiče atd.

 

Proč pasivní dům

Důvodů k pořízení pasivního domu je hned několik. Většinu investorů k pořízení pasivního domu vede myšlenka co nejnižších provozních nákladů. Čím nižší bude měrná potřeba tepla domu, tím budou nižší výdaje za vytápění. Vzhledem k tomu, že pasivní domy jsou vždy vybaveny řízenou výměnou vzduchu, nedochází v místnostech ke zvýšení hodnot CO2 nad hygienicky doporučené hodnoty. Z takto řízené výměny vzduchy plyne zdravější způsob života.


Jak dosáhnout pasivního domu

V případě, že se rozhodnete pro pasivní dům, je nutné si nejprve uvědomit, z jakého důvodu chcete docílit pasivního standardu a zda jste ochotni podřídit koncepci domu požadavkům a principům pasivních domů. Nejprve je nutné říci, že ne všechny pozemky a tvary budov jsou vhodné pro stavbu pasivních domů. Například v případě požadavku přízemního domu se zastavěnou plochou do 100 m2, nebo špatnou orientací pozemku ke světovým stranám je téměř nemožné docílit hodnot pasivního domu.

Jedním z prvních úkolů pro stavebníka je zvolit projektanta, který dům navrhne. Už v samotné volbě je nutné vybírat z projektantů, kteří mají prokazatelné zkušenosti s navrhováním pasivních domů – například projektanty s certifikací od Passivhaus Institut Darmstadt.


Reference:

Zeptejte se nás
Položky označené * jsou povinné.
Vaše jméno:
* Váš e-mail:
* Váš dotaz:
Antispamová ochrana