Zateplení bytového domu Františkova

Místo Praha
Investor sdružení vlastníků jednotek
Druh stavby bytový dům
Realizace 2010
Rozsah činnosti projektová dokumentace, inženýrská činnnost, technický dozor investora, koordinátor BOZP, dotační poradenství


Bytový dům o 72 bytových jednotkách a 36 garážových dvoustání v přízemí postavený panelovou technologií. Předmětem řešení byla celková sanace špatného stavu objektu. V rámci projektu byla řešena sanace statických poruch, výměna výplní otvorů, zateplení obvodového pláště a zateplení stropu v garážích.
 

Objekt získal dotaci v rámci dotačních programu Zelená úsporám.

Zastavěná plocha: 2 146 m2
Vytápěná podlahová plocha *: 8 585 m2
Měrná potřeba tepla na vytápění před rekonstrukcí *: 74,0 kWh/(m2a)
Měrná potřeba tepla na vytápění po rekonstrukcí *: 42,0 kWh/(m2a)
Předpokládané investiční náklady: 18,0 mil. Kč
Dotace Zelená úsporám: 9,0 mil. Kč

* výpočet dle TNI 73 0330